За нас

12
Нашата компанија Агро-Линк започнува со работа во 2005 година, конкретно со фармерско одгледување на полжави. Посебните видови на полжави кои се чуваат во овие фарми се: Helix Pomatia I Helix Aspersa, познати под псевдонимите `лозов полжав` и `син полжав. Во моментов се повеќе се зголемуваат површините со шарениот полжав Helix Aspersa.

read more

Контакт

Телефони –

075 216 164

075 375 164

078 251 212

043 241 051

 

Продажба – 078 216 909

email: info@agrolink.mk или slowfood.mk@gmail.com

Агролинк

ул Коста рацин бр 20

1413 Чашка

read more